top of page

Goda nyheter: Klart med stora naturreservat i fjällnära skogar

Tack vare förhandlade lösningar mellan markägare, Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och tre Allmänningsskogar i Västerbottens län har man kunnat skapa Groddnaliden-Stabburträsks naturreservat, den sista pusselbiten i ett större initiativ som lovar en ljusare framtid för Sveriges skogslandskap.

Naturreservatet, rikt på urskogsartade gran- och tallskogar med träd som är upp till 400 år gamla, är den största satsningen av sitt slag i Västerbotten. Den totala arealen är ungefär 20 000 hektar, varav cirka 12 000 hektar är produktiv skogsmark. Sammanlagt skyddas hela 200 kvadratkilometer.

Naturvårdsdirektör Björn Jonsson från Länsstyrelsen Västerbotten bekräftar att fler reservat är planerade, men att begränsade resurser gör att processen tar tid. Trots utmaningarna är framtidstron stark. Det finns en tydlig vilja och överenskommelse om att skydda de värdefulla skogslandskapen längs fjällkedjan.

Initiativet är ett inspirerande exempel på hur samverkan kan leda till hållbara lösningar och ger hopp om en fortsatt positiv utveckling för Sveriges naturskogar.


Daniel Mendoza Källa: Naturvårdsverket & Länsstyrelsen


Foton: Länsstyrelsen Västerbotten.

Kartan visar de överenskomna områdena i mörkgrönt. Ljusare gröna områden är befintliga naturreservat. Klicka för större kartbild.


Kära läsare,

Att hitta och dela positiva nyheter är en hjärtesak för mig och med Good News Magazine. Mitt arbete innebär noggrann granskning och jämförelse med olika källor för att säkerställa att jag förmedlar trovärdiga och inspirerande berättelser. Detta är en tidskrävande process, men jag tror starkt på vikten av att sprida hopp och framtidstro i synnerhet i en tid då sådana nyheter och berättelser ofta saknas i det annars negativa massmediala bruset.

Good News Magazine är unikt i sitt slag, och med det strävar jag alltid efter att lyfta fram det goda som sker runt om i världen. För att kunna fortsätta mitt arbete och nå ut till fler, behöver jag ditt stöd. Om du uppskattar Good News Magazine och vill bidra till spridningen av positiva nyheter, är det bästa sättet att göra det genom en Swishdonation till 123 268 24 33 (Soul II Blue AB).

Tack för att du hjälper mig sprida hopp och framtidstro!

/Daniel Mendoza

Comments


bottom of page