top of page

Sierra Leone förbjuder barnäktenskap: En historisk lag som skyddar flickors uppväxt och framtid

Sierra Leone har tagit ett stort steg framåt i kampen mot barnäktenskap genom att parlamentet nyligen antog en banbrytande lagstiftning som förbjuder barnäktenskap. Lagen, Prohibition of Child Marriage Bill 2024, gör det till ett brott att gifta sig med någon under 18 år. Detta syftar till att skydda flickor från en skadlig praxis som länge har kränkt deras rättigheter och hindrat deras utveckling.

Barnäktenskap är ett allvarligt problem i Sierra Leone, där 30 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna gifter sig före 18-års ålder, med ännu högre siffror på landsbygden. Cirka 800 000 flickor är för närvarande gifta i Sierra Leone, hälften av dem innan de fyllt 15 år, enligt en rapport från UNICEF år 2019. Barnäktenskap bidrar till den höga tonårsgraviditetsfrekvensen i landet, där komplikationer vid graviditet tragiskt nog är den främsta dödsorsaken för flickor i åldern 15-19 år.

Den nya lagen förbjuder alla former av barnäktenskap och samboende med ett barn, inklusive att hjälpa till eller underlätta sådana äktenskap. Den som bryter mot lagen kan få upp till 15 års fängelse och höga böter. Lagen ska även säkerställa att drabbade flickor får tillgång till rådgivning och skydd.

Lagstiftningen är en milstolpe i Sierra Leones resa mot jämställdhet och stärkandet av barnens rättigheter. Förhoppningvis kan den bana väg för att andra afrikanska nationer avskaffar lagar som tillåter barnäktenskap så att fler flickor kan slutföra grundskolan och gymnasiet. Daniel Mendoza Källa: Human Rights Watch & allAfrica Kära läsare,

Att hitta och dela positiva nyheter är en hjärtesak för mig och med Good News Magazine. Mitt arbete innebär noggrann granskning och jämförelse med olika källor för att säkerställa att jag förmedlar trovärdiga och inspirerande berättelser. Detta är en tidskrävande process, men jag tror starkt på vikten av att sprida hopp och framtidstro i synnerhet i en tid då sådana nyheter och berättelser ofta saknas i det massmediala bruset.

Good News Magazine är unikt i sitt slag, och med det strävar jag alltid efter att lyfta fram det goda som sker runt om i världen. För att kunna fortsätta mitt arbete och nå ut till fler, behöver jag ditt stöd. Om du uppskattar Good News Magazine och vill bidra till spridningen av positiva nyheter, är det bästa sättet att göra det genom en Swishdonation till 123 268 24 33 (Soul II Blue AB).

Tack för att du hjälper oss att sprida glädje och inspiration! 💕

/Daniel Mendoza


Foto: Shuttersock

Comments


bottom of page