top of page

Inspiration: Ön som förvandlades till fristad för vilda djur

Naturvårdare världen över har fått en ny inspirationskälla. Det är den lilla västindiska vulkanön Redonda. beläggen cirka 50 km från den mer kända turistön Antigua. Redonda har på några få år förvandlats till en fristad för flyttfåglar, ödlor och växter.


Det var år 2016 som förvandlingen började äga rum. Öns biologiska mångfald hade tidigare som på många andra håll i världen förstörts av råttor och getter. Något som gjort att till och med växtligheten höll på att försvinna helt. Under år 2016 vidtogs åtgärder för att återställa öns extraordinära natur och dess biologiska mångfald. Ett första steg var att avlägsna alla arter som inte hörde dit. Exempelvis då råttor. När det arbetet var klart inrättades ett naturreservat ( Redonda Ecosystem Reserve) på 30 000 hektar. Inom det skyddas både ön och vattnen runt den. Bildandet av reservatet och att råttor och getter avlägsnades resulterade i en häpnadsväckande förändring där bland annat växtligheten började att återvända. I dag är Redonda en ö full av biologisk mångfald inklusive dussintals hotade arter, globalt viktiga sjöfågelkolonier och endemiska ödlor. För dig som följt Good News Magazine de snart 15 åren vi funnits så har du säkert hunnit läsa många liknande artiklar. Det som jag finner oerhört inspirerande och hoppingivande är att återställandet av viktiga livsmiljöer tycks i dag ske mycket snabbare än tidigare. En faktor som bidrar till det är att vi i dag har mycket större kunskap om vad som funkar i praktiken och inte. Därmed testar naturvårdare sig inte fram på samma sätt som tidigare. Vilket också ligger i linje med vad vi skrev i ett reportage för många år sedan. Att de lyckade exemplen fungerar som inspirationskälla och sparar både tid och resurser. Daniel Mendoza Källa: BBC & Fauna & Flora Kära läsare, om du vill stödja Good News Magazine och spridningen av positiva nyheter är det allra bästa sättet en Swishdonation till 0702200945. Tack! 💕 /Daniel MendozaComments


bottom of page