top of page

Goda nyheter: Iberiskt lodjur klassas inte längre som en utrotningshotad art

Tack vare en 20-årig bevarandeinsats har populationen av det iberiska lodjuret återhämtat sig tillräckligt för att flyttas från "utrotningshotad" till "sårbar" på den globala rödlistan (IUCN). Enligt den senaste beräkningen har antalet lodjur ökat från 94 individer år 2002 till 2 021 individer förra året, varav 86 % finns i Spanien. Javier Salcedo från projektet Life Lynxconnect beskriver övergången från "kritiskt utrotningshotad" till "sårbar" som en betydande prestation.


Bevarandeprogrammet har fokuserat på att öka antalet lodjur och deras bytesdjur, särskilt kaniner, samt att öka medvetenheten om arten.

Ramón Pérez de Ayala från WWF i Spanien påpekar att trots att ett stort antal lodjur dödades på vägarna förra året och att kaninpopulationerna minskar, är bevarandearbetet på rätt väg. Genom fortsatta ansträngningar och samarbete mellan regeringar, icke-statliga organisationer (t.ex. WWF) och lokalsamhällen finns hopp om en ljusare framtid för det iberiska lodjuret. Med fortsatt engagemang kan arten inte bara överleva utan också blomstra i sitt naturliga habitat.

Daniel Mendoza Källa: The Guardian & Life Lynxconnect


Foto: Shutterstock

Comments


bottom of page