top of page

Återhämtning av blåfenad tonfisk: En framgångssaga som ger hopp för framtiden

År 2022 nådde antalet lekmogna blåfenade tonfiskar 23,2 procent av det potentiella ofiskade beståndet, vilket är ett betydande framsteg och det ett decennium före planerat. Denna återhämtning bekräftar att rätt förvaltning och internationellt samarbete kan vända även de mest kritiska situationer för fiskbestånd.

Blåfenad tonfisk bedöms utifrån deras ofiskade beståndsbiomassa – den teoretiska mängden fisk som skulle finnas i frånvaro av fiske. Överfiske under slutet av 1990-talet och 2000-talet minskade den uppskattade biomassan av blåfenad tonfisk till en historisk låg nivå på 2 procent av dess potentiella ofiskade nivå under perioden 2009–2012. Denna alarmerande nedgång föranledde multilaterala åtgärder från och med 2011 för att motverka överfiske och återuppbygga beståndet av arten. Målet var att återuppbygga till minst 20 procent av beståndsbiomassan senast 2034.

Framåt kommer ISC (nternational Scientific Committee for Tuna and Tuna-Like Species in the North Pacific Ocean) att fortsätta arbeta med att utveckla en långsiktig strategi som involverar fiskerinäringen, forskare och miljögrupper. Detta lovar en hållbar framtid för den blåfenade tonfisken, med balanserade förvaltningsåtgärder och fortsatt beståndstillväxt.

Återhämtningen av den blåfenade tonfisken visar vad som är möjligt när vetenskap, förvaltning och fiskerinäring arbetar tillsammans för ett gemensamt mål. Denna framgång ger en positiv framtidsutsikt om att vi kan fortsätta att säkerställa att den blåfenade tonfisken trivs och frodas i många år framöver. Daniel Mendoza Källa: NOAA & ISC

Foto: Shutterstock Kära läsare,

Att hitta och dela positiva nyheter är en hjärtesak för mig och med Good News Magazine. Mitt arbete innebär noggrann granskning och jämförelse med olika källor för att säkerställa att jag förmedlar trovärdiga och inspirerande berättelser. Detta är en tidskrävande process, men jag tror starkt på vikten av att sprida hopp och framtidstro, i synnerhet under denna tid där sådana berättelser ofta saknas.

Good News Magazine är unikt i sitt slag, och jag strävar alltid efter att lyfta fram det goda som sker runt om i världen. För att kunna fortsätta mitt arbete och nå ut till fler, behöver jag ditt stöd. Om du uppskattar Good News Magazine och vill bidra till spridningen av positiva nyheter, är det bästa sättet att göra det genom en Swishdonation till 123 268 24 33 (Soul II Blue AB).

Tack för att du hjälper mig att sprida hopp och framtidstro! 💕

/Daniel Mendoza


Comments


bottom of page