top of page

Vecka 9 och ett axplock av goda nyheter


Kenya: Noshörningar återvänder

Naturvårdare firar att noshörningar äntligen kan återvända till ett naturområde i centrala Kenya, årtionden efter att tjuvjägare utplånade dem.


Källa: AP NewsFoto: Shutterstock


Kina: Svarthalsad trana ökar i antal

År 1990 i Kina bildades ett naturreservat med målet att skydda svarthalsad trana. Då fanns endast 200 individer kvar. Naturreservatet har kommit att betyda massor för artens återhämtning. Senaste beräkningen visar att det nu finns över 2 000 individer.Foto: Shutterstock


Storbritannien: Tranorna blir fler

Vi fortsätter med tranor. I Storbritannien bidrog jakt och förstörda våtmarker till att tranan försvann under 1600-talet. I slutet av 1970-talet återställdes viktiga livsmiljöer och ett fåtal individer av arten återintroduceras i landet. Projektet har varit lyckat och bidragit till att naturvårdare räknar med att det finns över 250 tranor i landet. Vilket är det högsta antalet sedan 1500-talet.
Foto: Shutterstock


Storbritannien: Igelkottarna blir fler Fortsätter med Storbritannien och djurens värld. Statistik visar nämligen att igelkottarna äntligen tycks bli fler efter några svåra år. En anledning kan vara att fler och fler anlägger sina trädgårdar så att den biologiska mångfalden kan frodas.

Källa: The GuardianFotot: Shutterstock


USA: Kolkraftverk stängs

Förnybar energi vinner mark i USA vilket leder till att kolkraftverk stängs i snabbare takt än väntat. Från att ha varit den främsta energikällan till energiförsörjning i landet står kol nu för endast 15 % av den. Källa: AxiosFotot: Shutterstock


Australien: Solpaneler på taken en jätteframgång Enligt en ny rapport som kartlägger elproduktionen från solpaneler på taken kommer den att kunna tillgodose hela Australiens energibehov de kommande decennierna. Även lågt räknat tror man att installationen av solpaneler på taken kommer att tredubblas fram till år 2054. En nöt att knäcka är lagring av solenergi under natten. Solcellsbatterier måste sjunka i pris och ingå vid installationen av nya solpaneler, menar författarna av rapporten. Källa: ABC NewsFoto:Shutterstock


EU: Ny lag för att återställa ekosystem

Europeiska parlamentet har antagit en ny lag som innebär att EU-länder måste återställa minst 30 % av förstörda ekosystem till år 2030, 60 % till år 2040 och 90 % till år 2050.

Foto: Shutterstock England: Naturen måste kompenseras

En ny lag instiftas som innebär att alla nya väg- och husbyggen måste gynna naturen och inte belasta den. Konkret innebär det att alla nya byggnadsprojekt måste uppnå en nettovinst på 10% i biologisk mångfald eller livsmiljö. D.v.s, om en skog behöver skövlas för att ge plats åt en byggnad måste en annan skog planteras. Källa: The Guardian


Och till sist lite "Kände du till ...":


… att över 40 % av alla vuxna i USA rökte på 60-talet. Idag gör endast 10 % det.

… att gråvalar i östra Stilla havet återgått till det antalet som man tror fanns innan valjakten på tog fart under 1800-talet.

… att i början av 1990-talet skedde över 2226 mord i staden New York. För några år sedan skedde färre än 300.

… att användandet av engångspåsar i England har minskat med 98 % sedan år 2014.

… att enligt Världsbankens uppskattning har numera ungefär 90 % av alla människor i världen tillgång till el, vilket är 10 procentenheter mer än år 2000.

… att extremfattigdomen i världen minskat med 75 % sedan 1990.

Text och delning: Daniel Mendoza


Kära läsare, psykisk ohälsa, depression, hopplöshet, tvivel om framtiden och otrygghet ökar i våra samhällen. Det är min övertygelse att vi med Good News Magazine kan bidra till att vända den negativa trenden. Vill du hjälpa mig med det? Bli prenumerant, boka en föreläsning, köp annonsplats eller gör en Swishdonation till 123 268 24 33 (Soul II Blue AB) eller 070-2200945 (mitt eget). Tack för ditt bidrag! 💕 /Daniel MendozaFoto: Shutterstock


1 Kommentar


Jag kommer alltid att säga att positiva nyheter måste få betydligt bättre utrymme i mainstream media än vad dom får 🐑 numera! Förstår inte riktigt varför det är som det är i dagsläget i media och samhällsklimatet!☕🇸🇪🕊️☮️🍁

Gefällt mir
bottom of page