top of page

Goda nyheter: Storbritanniens användning av fossila bränslen rekordlåg

Förnybar energi försätter att vinna mark i Storbritannien och innebär att användningen av fossila bränslen för landets elförsörjning är det lägsta sedan år 1957. D.v.s. kring tiden då några av medlemmarna i Beatles träffades.


Förnybara energikällor stod under 2023 för över 42 % av elförsörjningen, enligt senaste analysen från Carbon Brief. Det är tredje gången under ett decennium som förnybar energi används mer än fossila bränslen. Användningen av kol och gas har minskat 97 respektive 43 % de senaste 15 åren.


Vad gäller efterfrågan på el hade den i Storbritannien sin högsta notering år 2005. Sen dess har den minskat med över 20 %.Källa: The Guardian & Renews
Opmerkingen


bottom of page