top of page

Goda nyheter: Positiva trender i världen som bådar gott för framtiden

Det är nästintill omöjligt att bläddra i en svensk dags- och kvällstidning och läsa att någonting står rätt till med världen. Senaste åren har löpsedlarna dominerats av pandemi, skjutningar och gängvåld, krig, domedagsprofetior om klimatet, kändisars skilsmässor och deras rättegångar och mycket mer därtill. Det är därför lätt att bli modfälld och tappa hoppet om framtiden.


Är då bilden som massmedia målar upp rättvis? Säger den allt om tillståndet i världen? Först vill jag skriva att ja, problemen finns och ser man till människans historia alltid funnits. Men rör vi oss åt rätt eller fel håll? Blir det i ett historiskt perspektiv sämre eller bättre? Ett positivt exempel jag vill lyfta fram är staden New York. År 1990 skedde 2 226 mord där. År 2021 skedde 448 st. Det vill säga en minskning med 78 %. Under samma period minskade antalet rån med över 80 % och antalet våldsbrott med cirka 50 %. För dig som inte känner till det så är New York USA:s största stad med över 8 miljoner invånare (över 19 miljoner i storstadsområdet, vilket gör staden till en av världens största sett till befolkningsmängd) och varje år tar staden emot närmare 50 miljoner besökare. Av allt jag läser och granskar så ser det ut så här på många platser i världen. Saker och ting blir sakta men säkert bättre. Ett mord är så klart ett mord för mycket, men att komma dit där inga brott, oavsett vilket, begås tror jag inte kommer att ske under min livstid, för att inte skriva någonsin. Rör vi oss dock i rätt riktning?


Tidskriften TIME har i lång artikel valt att lyfta fram 20 positiva trender som visar på att mycket bra händer i världen som bådar gott för framtiden. Dit hör till exempel att fler och fler kan läsa och skriva, fler och fler har tillgång till elektricitet och rent dricksvatten, fler naturområden skyddas, andelen som dör på grund av luftföroreningar fortsätter att sjunka, andelen förnybar energi som produceras fortsätter att öka, andelen barn som går klart grundskolan är den högsta någonsin och mycket mer.


Du når artikeln genom att klicka på nedanstående länk. Daniel Mendoza Källa: TIME & Police Department City of New York Kära läsare, jag vill gärna påminna dig om att du alltid kan stödja oss genom att bli medlem (199 kr/år) eller genom en donation till vårt Swish: 123 268 24 33 (Soul II Blue AB). Tack! 💕

Foto: WiX

Comments


bottom of page