top of page

Goda nyheter: Europeiska floder får återigen strömma fritt

Förra året var ett rekordår vad gäller rivandet av gamla dammar och fördämningar i de europeiska floderna. Minst 239 olika typer av barriärer togs bort i 17 europeiska länder, av vilka Spanien var det landet som tog bort flest. Inom EU pågår olika projekt för att återställa naturen och låta floder få strömma fritt, så som de en gång i tiden gjorde. Syftet med rivningen är bland annat att underlätta för fiskar att vandra upp till sina lekplatser, bidra till ett naturligt flöde av sediment och näringsämnen och att återställa biotoper.


Många av dammarna som rivs är inte längre i drift eller är helt enkelt för gamla för att det ska vara ekonomiskt hållbart att t.ex. underhålla dem.


Daniel Mendoza Läs mer: The Guardian & Open Rivers Programme


댓글


bottom of page