top of page

Inspiration: Från giftigt avfall till ett myller av liv

Det är verkligen inspirerande att få ta del av positiva exempel från när naturområden återställs. I synnerhet sådana områden där många nog sagt att det bara inte ska vara möjligt att återställa. Allt börjar dock med ett steg och några eldsjälar. Vilket var vad som skedde i Cuyahoga Valley nationalpark (Ohio, USA).


Foto: National Parks Service

Foto: National Parks Service

I nedanstående klipp får du ta del av hur ett markområde som under årtionden var dumpningsplats för industriellt avfall, där man bland annat hittade tusentals sönderrostade tunnor med gifter och kemikalier som läckt ut i jorden, nu är ett myller av liv. I slutet av saneringen avlägsnades 375 000 ton förorenad jord och skräp som transporterades till återbruk för miljöfarligt avfall. Resultatet av saneringen överträffar allas förväntningar. Ytterligare ett underbart bevis för att bara naturen får en chans och tid på sig så kommer den förr eller senare att återhämta sig. Daniel Mendoza Källa: News 5 & National Park Service


Comments


bottom of page