top of page

Goda nyheter: Förbud mot blyhagel inom EU

I veckan som gick har en ny lag som förbjuder användning av bly i ammunition trätt i kraft i hela EU (även Norge, Island och Liechtenstein har infört lagen). Den nya lagen innebär att användning av blyhagel i eller inom ett avstånd om 100 meter från våtmark inte längre får förekomma.


Målet med lagen är att skydda vattenfåglar och även andra djur som annars riskeras att kontamineras av den giftiga ammunitionen. Framför allt vattenfåglar misstar blyet för mat eller grus som de använder för att smälta maten. Giftet vandrar sedan vidare i näringskedjan och skadar både asätare och rovfåglar. Uppemot en miljon fåglar beräknas dö av blyförgiftning varje år. I EU hamnar över 4 000 ton bly ute i naturen varje år. Nära 90 % av den mängden kommer från jakt och sportskytte. Exponering av bly kan även orsaka allvarliga hälsoeffekter hos människor, i synnerhet då barn.


Tidigare var Danmark och Nederländerna de enda europeiska länder som hade ett totalt förbud mot användning av bly i ammunition. Förbudet i Danmark trädde i kraft 1996 och har inneburit att jägare gått över till att använda stålhagel som alternativ till bly. I Sverige har det funnits ett förbud mot användning av blyammunition i våtmark. Inom EU arbetar man vidare för att det ska bli ett totalt förbud. Kritiken som kommer från svenskt jägarhåll mot den nya lagen handlar bl.a. om definitionen av en våtmark och vem som ska stå för kostnaderna när vapen som inte är godkända för t.ex. stålhagel måste kasseras. Vad gäller EU:s våtmarksbegrepp (Ramsarkonventionen) är det bredare än det svenska och inkluderar även vattendrag, sjöar och grunda marina områden. För svensk del innebär därför EU:s definition och nya lag i praktiken ett totalt blyhagelförbud, menar Jägarförbundet. Jag tänker att om danskarna kunde så kan även vi. Användning av bly har i några årtionden varit förbjuden inom andra områden. Daniel Mendoza Källa: The Guardian & EU & Jägarförbundet & Birdlife Att hitta positiva nyheter att dela med mig av till dig, att kritisk granska artiklarna och jämföra dem med andra källor, tar tyvärr mycket tid. Jag hoppas därför du vill stödja mitt arbete med Good News Magazine och spridningen av positiva nyheter. Bästa sättet är genom en Swishdonation till 0702200945 (Daniel Mendoza). Jag är också mycket tacksam för att du tipsar andra om att Good News Magazine finns. Tack! 💕 /Daniel Mendoza

Foto: Shutterstock, Mallorca

Comentarios


bottom of page