top of page

Goda nyheter: År 2022 ett rekordår för kungsörnar i Sverige

Det är Naturhistoriska riksmuseet som i 2022 års kungsörnsinventering konstaterar att antalet lyckade häckningar var det näst högsta hittills. Totalt fann man 250 st sådana. Det innebär att 2022 var det fjärde året i rad antalet häckningar var över 200 st.


Under året 2022 har totalt 332,5 ungar observerats och registrerats i Sverige, skriver Naturhistoriska riksmuseet.


Antalet bebodda revir var 540 st, det högsta hittills. En annan mycket positiv nyhet är att det nu finns kungsörnsrevir i 17 av Sveriges 21 län.
Att hitta positiva nyheter att dela med mig av till dig, att kritisk granska artiklarna och jämföra dem med andra källor, tar tyvärr mycket tid. Jag hoppas därför du vill stödja mitt arbete med Good News Magazine och spridningen av positiva nyheter. Bästa sättet är genom en Swishdonation till 0702200945 (Daniel Mendoza). Jag är också mycket tacksam för att du tipsar andra om att Good News Magazine finns. Tack! 💕 /Daniel MendozaFoto: Shutterstock

Comments


bottom of page