top of page

Inspiration: Vardagshjältar i historien och i historierna

Det råder ingen tvekan om att vi behöver våra hjältar. Det har alltid funnits ett sug efter hjältar i allmänhet och kanske vardagshjältar i synnerhet. De som är som du och jag.


De lever i våra berättelser och vi skapar ständigt nya. TV, tidningar, kommuner, polismyndigheter och idrottsföreningar utser varje år sina egna vardagshjältar. Berättelserna handlar nu som förr om civilkurage och modiga ingripanden men också om uthållighet och livslång kamp för det man tror är rätt.


En symbol för möjlighet och förändringar

I dramaturgi, i berättandet och sagorna, är hjälten en agent med rätt att förändra. Hjälten är en drivkraft, en funktion, som inte bara kan förändra livet för huvudpersonen utan också för oss som lever oss in i deras berättelse. Ett klassiskt exempel från filmens värld är Jack Nicholsons hjälte McMurphy i Gökboet. Med sin otyglade och färgstarka karaktär blir han den inspirerande kraft som får Chief Bromden att bokstavligen riva mentalsjukhusets förtryckande väggar. Och eftersom filmen gick på svenska biografer i tolv år, så måste den ha gjort visst intryck även på publiken.


Det är inte alltid som modet ryter. Ibland är modet den lilla rösten, som vid dagens slut säger, att jag gör ett nytt försök i morgon. – Mary Anne Radmacher

Hjälten visar alltså att det är möjligt, också för dig och mig, att göra skillnad. Ju vardagligare en hjälpte är, desto lättare är det att identifiera sig med den personen. Den mest extrema vardagshjälten är kanske anti-hjälten som, misslyckad och på kant med tillvaron, ofta vinner våra sympatier bara på grund av att hon eller han trots allt inte ger upp.


Ibland går hjälten under – men saken lever vidare. Och det händer ju inte bara i sagorna. Många är de vardagshjältar som har försakat privilegier och offrat sina liv för rättvisa, mänskliga rättigheter och demokrati.


Det stora genom det lilla

Det är knepigt att välja ut vardagshjältar. Det handlar om individer som passerar genom historien tämligen anonyma. Några blir förstås namnkunniga som till exempel Rosa Parks som, under det segregerade 50-talet i USA, helt sonika vägrade att ge sin plats i bussen åt en vit man. Eller Raoul Wallenberg, som under krigets sista år lyckades rädda tusentals ungerska judar från koncentrationslägren. En del saknar namn men är föreviga på bild och på våra näthinnor, som exempelvis den okände rebellen, som ställde sig framför stridsvagnarna på Himmelska fridens torg 1989. En stor del vardagshjältar ingår kanske bara i minnet hos den person som han eller hon gjorde skillnad för. Ändå kan deras personliga insats vara minst lika stor som en Mahatma Gandhis, Martin Luther King Jr:s eller Moder Teresas hjältedåd.


Fegheten ställer frågan 'Är det säkert?' Egennyttan frågar 'Är det politik?' Fåfängan frågar 'Är det populärt?' Men samvetet ställer frågan 'Är det rätt?' Och det kommer alltid en tid när man måste ta ställning, trots att det varken är säkert, politiskt eller populärt, men för att ens samvete säger att det är rätt. – Martin Luther King Jr.

Det som utmärker vardagshjälten är avsaknaden av det stora drama kring sin person. Det vardagliga hjältemodet består snarare i att åstadkomma det stora genom det lilla. Historien bärs fram av alla de som tar de små stegen mot förändring, de som gör aktiva val i vardagen som får tiden att mogna.


Andra vardagshjältar verkar snarare efter dramat. När klimax i medieberättelsen klingat av, då tar vardagshjälten vid. I New Orleans, på Haiti och i Japan fortsätter människor, trots hinder och svåra bakslag, att bygga upp sin tillvaro utan större stöd från omvärlden (för att inte nämna alla de som ställen i världen som drabbats av katastrof, men där medialjuset inte ens bemödat sig att svepa förbi). I Norge, efter Utøya, bearbetar de drabbade sin sorg och kämpar för att inte ge efter för hatet.


Efterkrigstidens italienska filmvåg skildrar ofta det lilla livet efter den stora händelsen, och det är då som människan sätts på prov. Att kriga, göra motstånd och revolution är förhållandevis enkelt. Att bygga nytt, att få det rätt, är svårare. Men det viktigaste är kanske inte alltid att göra felfritt från början, utan att ta det första steget – och sen det andra ...


Hjältar i en vardag nära dig

Vi kan hitta vardagshjältar överallt. Du ser dem varje dag. Du kanske själv är en innan dagen är slut.


Någon vågar ingripa när en medmänniska blir misshandlad. Någon vägrar att delta i mobbningen på skolgården eller i fikarummet. Någon vågar gå ut på torget för att demonstrera för demokrati. Någon orkar ifrågasätta fast det skulle vara bekvämare att vara tyst. Någon kämpar för att hitta botemedlet till en sjukdom. Någon kämpar för att överleva samma sjukdom. Någon ger sin tid och sin kärlek till den lokala idrottsföreningen år efter år. Någon smugglar med sina medsystrar, de som bor på andra sidan muren, i sin bil för att de ska kunna tillbringa en dag på stranden tillsammans. Någon vågar slå larm när det står fel till på jobbet. Någon gömmer en familj på flykt undan förtryck. Någon jobbar gratis för att ge "papperslösa" vård. Någon håller sin älskade i handen på öppen gata, trots att det är tabu, till och med olagligt. Någon lär sig ett yrke som omgivningen varken förväntar eller uppmuntrar till. Någon fortsätter att tro på sina medmänniskor.


Hjälte eller skurk

I sin kamp mot orättvisor har historiens vardagshjältar ofta verkat motströms. Civilkurage, modet att stå för sin mening också när det innebär en personlig risk, är närbesläktat med civil olydnad, som innebär att man öppet och utan våld följer sin övertygelse och att man är beredd att ta eventuella rättsliga konsekvenser. Och civil olydnad är i sin tur besläktat med aktivism, gerillakrigföring, sabotage, terrorism. Gränserna är flytande och fria för tolkning. En person kan vara hjälte i ett land och terrorist i ett annat. Hjälteglorian kan halka av när världen snurrar och omständigheterna förändras. Det kan också vara tvärtom, att den som anser som kriminell i dag kan bli en hjälte i morgon.


Morgondagens hjältar föds i dag

Kommer morgondagens hjältar att träda fram ur rörelser som i dag anses obetydliga och isolerade, rabiata eller till och med tvivelaktiga eller löjliga, för att i framtiden hyllas som klarsynta pionjärer? Det har hänt förr. Tänk till exempel på den resa som arbetarrörelsen, feminismen, olika anti-rasistiska rörelser, hbtq-rörelsen och milörörelsen har gjort och fortfarande gör.


Helt säkert är att vardagshjälten kommer att leva vidare genom historien - och i historierna. De ingår alla i en obruten kedja av goda medmänniskor som tar del i livet och samhället, berättelser, hur små och vardagliga de än är, kommer att fortsätta att inspirera och få nästa person att se nya möjligheter och sen i sin tur göra egna hjältedåd i vardagen.


Text: Anna Majdalani

Comments


bottom of page