top of page

Goda nyheter: Stora internationella tillverkare ifrågasätter exploatering av unikt naturområde

Motståndarna till den kontroversiella planen på att bryta bauxit i Atewa-skogen, ett globalt viktigt ekosystem i Ghana, får nu stöd från tre stora internationella tillverkare (BMW Group, Tetra Pak och Schüco International). Bolagens ställningstagande innebär att gruvan inte bara skulle bli katastrofal för den biologiska mångfalden och människors hälsa utan även för affärerna.


I var sitt pressmeddelande skriver bolagen:


Schüco: “Schüco would oblige our aluminium suppliers not to supply aluminium derived from bauxite mined in the Atewa Range Forest Reserve, and we intend to encourage other aluminium users to join us in this commitment.”


Tetra Pak: “Sourcing aluminium produced from bauxite mined in the Atewa Range Forest Reserve… presents a level of risk that is completely unacceptable to Tetra Pak. No matter how high the environmental standards that are applied, any form of mining at this site will have an unavoidable destructive impact on the values inherent in such a natural habitat.”


BMW Group: “Bauxite from the region of the Atewa Forest needs to be in line with the Convention on Biological Diversity, the UNFCCC Paris Agreement on Climate Change and Ghana’s voluntary national contributions towards the UN Sustainable Development Goals. If this is not the case the BMW Group will not accept aluminium in its supply chains that originates bauxite from the Atewa Forest.”


"Stora multinationella bolag som lyssnar på samhällens röster och offentligt lägger sin ekonomiska tyngd bakom kampanjen för att bevara Atewa-skogen är ett mycket välkommet steg därför att tackla förlusten av naturen är allas ansvar", sa Alice Ruhweza, WWF Afrika.


Jag tycker att det är hoppfullt att några av världens största tillverkare vågar ta ställning för den biologiska mångfalden. Kanske att deras ställningstagande kan inspirerade andra och även få beslutfattare att ta rätt beslut när det kommer till att göra ytterligare ingrepp på naturen, och i synnerhet då unika naturområden.


För att läsa artikeln hos Birdlife klickar du på nedanstående länk.


Daniel MendozaComments


bottom of page