top of page

Goda nyheter: Medellivslängden i Afrika ökar

Det är Världshälsoorganisationen (WHO) som i en ny rapport lyfter fram de positiva nyheterna för den afrikanska kontinenten. Sedan millenieskiftet har medellivslängden där ökat med 10 år, från 46 år till 56 år. Rapporten bygger på statistik från 47 länder.


Bland annat anges bättre tillgång till sjukvård och sjukdomsförebyggande insatser, framsteg i att behandla och förhindra infektionssjukdomar, som grund för den positiva utvecklingen. Vad gäller sjukvård har tillgången till den ökat från 24 % till 46 % under samma period.


Under samma period ökade den globala medellivslängden från 59 år till 64 år.


Källa: Omvärlden & VOA Daniel Mendoza Vill du stödja Good News Magazine och spridningen av positiva nyheter får du gärna göra det genom att bli medlem eller genom en Swishdonation till 123 268 24 33 (Soul II Blue AB) eller 0702200945 (Daniel Mendoza) . Tack! 💕


Comments


bottom of page