top of page

Goda nyheter: Hållbart fiske på frammarsch

Ett nytt globalt initiativ för hållbart fiske har undertecknats av 14 länder som tillsammans har

40 % av världens kuster. Några av länderna är: Australien, Kanada, Chile, Indonesien, Japan, Kenya, Mexiko, Norge och Portugal. Länderna åtar sig bland annat att upphöra med subventioner som bidrar till överfiske och även att inom tio år stoppa allt sådant fiske. De ska också se till att fiskbestånden återställs och hindra plastföroreningar från att nå haven. Vidare kommer de att sträva efter att eliminera otillåtet fiske genom bättre kontroll och förvaltning samt att minimera bifångster.


Sett till ytan ska fisket i ett havsområde lika stort som Afrika vara hållbart till år 2025. Läs mer hos The Guardian genom att klicka på bilden. Daniel Mendoza

Foto: Shutterstock

Commentaires


bottom of page