top of page

Goda nyheter: Förstört korallrev i indonesiska skärgården återhämtar sig

Korallrevet blev förstört av att fiskare använde dynamit när de fiskade. Det är ett sätt att fiska som inte bara dödar fisken utan även korallerna. Fisket med dynamit och andra sprängämnen är numera olagligt i landet och myndigheterna gör mycket för att stoppa sådant fiske. Den som döms för sådant brott riskerar upp till fem års fängelse.


Att återställa korallrev tar tid bl.a. därför att många viktiga arter försvinner när korallreven dör. Till forskarnas stora lycka verkar emellertid korallrevet i Indonesien visa tydliga tecken på återhämtning. I en ny studie lyssnade forskarna på ljudinspelningar från det förstörda korallrevet och jämförde dem med inspelningar från friska korallrev. Skälet till att man gör det är att många arter som lever i korallreven är svåra att upptäcka antingen på grund av deras kamouflage eller därför att de endast är aktiva nattetid. Genom att jämföra ljudinspelningar har forskarna fått en bättre bild av hur hälsotillståndet är för revet.


Studien visar att det verkligen går att återställa korallrev som man tidigare trott varit förlorat och att arter som försvunnit återvänder när korallrevet väl börjar återhämta sig.

Via nedanstående länkar hittar du mer information. Källa: EcoWatch och The GuardianFoto: Shutterstock, Sulawesi, Indonesia,

Comentarios


bottom of page