top of page

Goda nyheter för barnen i Zimbabwe

Landet har godkänt en ny lag som stärker barnens rättigheter och tar bort tidigare hinder för deras möjlighet till skola och utbildning.


Att barn av lärare utsätts för våld i skolorna har inte varit något ovanligt i Zimbabwe och därför något majoriteten av landets elever fått utstå och/eller bevittna. Den nya lagen förbjuder nu alla fysiska och mentala former av övergrepp på barn och ger dem samtidigt rätten till en trygg och säker skolmiljö. Den nya lagen innebär även att inget barn i grundskolan ska betala skolavgift, eller avvisas på grund av att det inte kan betala, och att varje skola är skyldig att se till att förbättra möjligheterna för barn med funktionsnedsättning att vara i skolan.


Enligt lagen är en trygg och säker skola varje barns konstitutionella rätt och därför ska myndigheter se till att den rätten efterlevs. Klicka på nedanstående bild för att läsa artikeln hos Human Rights Watch.


/Daniel Mendoza Om ditt hjärta vill och plånboken har råd.

Önskar du hjälpa mig att sprida fler positiva artiklar som förhoppningsvis ger dig och andra hopp och framtidstro gör du det bäst genom en Swishinsättning till: 0702200945 eller till Bankgiro: 180-0531 (GNM Publishing Group AB). Tack! 💕Yorumlar


bottom of page