top of page

Goda nyheter: De goda exemplen fungerar som kunskapskälla och inspiration

Arter försvinner idag mycket på grund av människans framfart och att deras livsmiljöer förstörs. Men en ny studie gällande bevarande av arter visar på att det finns hopp och på att vi människor nu besitter kunskapen vi behöver och har resurserna som krävs för att rädda arter från utrotning. Erfarenheterna från framförallt sista fyra årtionden inger stor hopp.


I studien lyfts otaliga arter fram som exempel på hur vi människor lyckats vända den negativa trenden. Viktigt att komma ihåg i det är att när vi räddar en art hjälper vi även otaliga andra. Att återställa livsmiljöerna för exempelvis tigrar innebär att vi samtidigt hjälper deras bytesdjur och andra arter att överleva. Situationen är allvarlig, menar forskarna, men det finns hopp och det finns nu både kunskap och resurser.


För att läsa artikeln klickar du på nedanstående bild. Vill du stödja mitt arbete med att sprida positiva nyheter och genom det hjälpa andra att känna hopp och framtidstro är jag mer än tacksam om du kan göra det via


Swish: 0702200945. Tack för din omtanke och uppskattning! Daniel Mendoza
댓글


bottom of page