top of page

Goda nyheter: De goda exemplen fungerar som kunskapskälla och inspiration

Arter försvinner idag mycket på grund av människans framfart och att deras livsmiljöer förstörs. Men en ny studie gällande bevarande av arter visar på att det finns hopp och på att vi människor nu besitter kunskapen vi behöver och har resurserna som krävs för att rädda arter från utrotning. Erfarenheterna från framförallt sista fyra årtionden inger stor hopp.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på www.goodnewsmagazine.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Prenumerera
bottom of page