top of page

Goda nyheter: Barnäktenskap och kvinnlig omskärelse ska utplånas i Sudan

Efter att Sudans regering i somras förbjöd kvinnlig omskärelse har man nu även tagit beslutet att förbjuda barnäktenskap. Det innebär att inget barn under 18 år får ingå äktenskap.


För att se till att lagarna efterlevs har man gett landets poliskår i uppdrag att informera allmänheten om de nya lagarna och vilka straff den som bryter på dem riskerar att få.


Jag tycker det är positivt att man gör mer än bara tillsätter nya lagar. Det visar på att Sudans regering verkligen vill se till att kvinnlig omskärelse och barnäktenskap förpassas till historien. För att lagarna ska vara effektfulla behövs spridning av information. Polisen genom sin närvaro i de lokala samhällen är en sådan myndighet som jag tror kan nå ut.


Läs artikeln hos The Guardian genom att klicka på nedanstående bild.


Daniel Mendoza
Foto: Shutterstock
Comments


bottom of page