Goda Nyheter: Antalet vilda tigrar i världen fortsätter att öka

Den 29 juli var den internationella tigerdagen och firades med en glädjande rapport som visar på att tigern i flertal länder ökar i antal. Det är framför allt Indien, där 70 procent av världens bestånd av vilda tigrar finns, som haft största framgångarna vad gäller att vända på den negativa trenden. Men även i Kina, Ryssland, Bhutan och Nepal ökar antalet tigrar. Världsnaturfonden lanserade år 2010 ett projekt (TX2) i syfte att fördubbla antalet vilda tigrar till år 2022. Totalt är det 13 länder som anslutit sig till projektet och som samarbetar över gränserna för att bland annat återskapa livsmiljöer samt bygga naturkorridorer över gränserna. Om projektet lyckas återstår att se men man är på god väg. Något som inger stor hopp. Du kan läsa hela artikeln hos BBC genom att klicka på nedanstående bild. Daniel Mendoza
Många bäckar små.

Jag hoppas du vill stödja detta viktiga arbete med spridning av positiva nyheter. Det tar inte många sekunder och en tia är bättre än ingenting. Så om du önskar hjälpa mig med att sprida fler positiva artiklar som ger hopp och framtidstro gör du det bäst genom en Swishinsättning till: 0702200945 eller till Bankgiro: 180-0531 (GNM Publishing Group AB). Tack! 💕

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

© 2023 by D. Proudly created with Wix.com