top of page

Globala insatser för att skydda ozonskiktet påverkar positivt jetströmmen

Internationella (se nedan om Wienkonventionen och Montrealprotokollet) åtgärder för att förhindra utsläpp av ämnen som bryter ner ozonskiktet har bidragit till att återföra den sydliga jetströmmen till ett normalt tillstånd efter decennier av instabilitet, visar en ny studie som publicerades i den högt ansedda tidskriften Nature.


I september förra året kunde man med hjälp av satellitbilder visa att den årliga toppen av ozonhålet hade minskat till 16,4 miljoner km2, den minsta storleken sedan 1982. Människans kontroll över uttunningen av ozonskiktet gör att forskarna tror att ozonlagret kan vara helt återställd till år 2050. Och nu kan man även visa på andra positiva effekter av att ozonhålet.


”Det är en framgångshistoria. Detta är mer bevis på att Montrealprotokollet har lett till återhämtning av ozonskiktet", sade ansvarig för studien, Antara Banerjee från National Oceanic and Atmospheric Administration.


”Det här är definitivt goda nyheter. Det visar att våra åtgärder kan stoppa klimatförändringarna. Vi kan nu se att samordnade åtgärder fungerar. Det är ett starkt budskap till oss utsläppare av växthusgaser. Detta visar att vi kan påverka klimatet åt båda hållen: På fel sätt och genom att reparera den skadan vi orsakat", sade Alexey Karpechko vid Finlands meteorologiska institut angående studien.

/Daniel Mendoza Och önskar du hjälpa mig att sprida fler positiva artiklar som förhoppningsvis ger dig och andra hopp och framtidstro gör du det bäst genom en Swishinsättning till: 0702200945 eller till Bankgiro: 180-0531 (GNM Publishing Group AB). Tack! 💕


Klicka på nedanstående bild för att komma till artikeln hos The Guardian.


Om Wienkonventionen och Montrealprotokollet

På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa följande om Wienkonventionen och Montrealprotokollet: En global konvention om åtgärder för att förhindra utsläpp av ämnen som bryter ner ozonskiktet. Konventionen, som har arbetats fram inom FN-systemet, undertecknades 1985 och trädde i kraft 1988. Wienkonventionen är en överenskommelse om samarbete som gäller forskning och rapportering om användningen av ozonnedbrytande kemikalier. 


Till konventionen hör Montrealprotokollet (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer). Protokollet är en överenskommelse om att vidta åtgärder för att minska produktionen och förbrukningen och därmed utsläpp av CFC och haloner, de två viktigaste grupperna av ozonförstörande ämnen. Montrealprotokollet trädde ikraft 1989.Om ditt hjärta vill och din plånbok har råd

Önskar du hjälpa mig att sprida fler positiva artiklar som förhoppningsvis ger dig och andra hopp och framtidstro gör du det bäst genom en Swishinsättning till: 0702200945 eller till Bankgiro: 180-0531 (GNM Publishing Group AB). Tack! 💕
Comments


bottom of page