top of page

Globala insatser för att skydda ozonskiktet påverkar positivt jetströmmen

Internationella (se nedan om Wienkonventionen och Montrealprotokollet) åtgärder för att förhindra utsläpp av ämnen som bryter ner ozonskiktet har bidragit till att återföra den sydliga jetströmmen till ett normalt tillstånd efter decennier av instabilitet, visar en ny studie som publicerades i den högt ansedda tidskriften Nature.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på www.goodnewsmagazine.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Prenumerera
bottom of page