Goda nyheter: Återintroduktion av röd glada i England är en framgångssaga

Under 1980-talet var röd glada (Milvus milvus) på grund av oss människor på väg att utrotas i England. Kvar i det vilda fanns då bara ett tiotal individer kvar och den som ville se en fick nästan göra en pilgrimsvandring för att ge sig själv den möjligheten.


Med målet att rädda arten förde naturvårdare 13 individer från Navarra-regionen i Spanien till England i juli 1990. Projektet blev en enorm framgång för återintroduktionen av en art och ses som ett av det mest lyckade projekten i Storbritannien.


Naturvårdare räknar med att det i dagsläget finns cirka 2000 par och uppemot 10000 individer av arten i Storbritannien. Vilket motsvarar 10 procent av världspopulationen. Att se en röd glada är därför numera, tack vare människors ansträngningar, en mycket bekant och älskad syn i landet.

Daniel Mendoza

Klicka på nedanstående bild för att komma till artikeln:

Foto: giedriius Adobe Stock


Många bäckar små.

Jag hoppas du vill stödja detta viktiga arbete med spridning av positiva nyheter. Det tar inte många sekunder och en tia är bättre än ingenting. Så om du önskar hjälpa mig med att sprida fler positiva artiklar som ger hopp och framtidstro gör du det bäst genom en Swishinsättning till: 0702200945 eller till Bankgiro: 180-0531 (GNM Publishing Group AB). Tack! 💕

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

© 2023 by D. Proudly created with Wix.com