top of page

Första AP-fonden säljer fossila innehav

Första AP-fonden har beslutat att avinvestera bolag med fossil verksamhet. Bakgrunden till beslutet är att fonden en längre tid arbetat med att identifiera och analysera hur klimatrisker kan påverka omvärlden och därmed fondens investeringar. Fondens bedömning är att den pågående omställningen till en mindre fossilberoende ekonomi utgör en stor osäkerhet för bolag verksamma inom kol-, olje- och gasindustrin och investeringar i dessa bolag kan medföra en högre finansiell risk för fonden. Beslutet att avinvestera fossilt är ett led i att minska fondens klimatriskexponering, skriver Första AP-fonden på sin hemsida. Fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 366 miljarder kronor (31 december 2019) och investeringarna görs över hela världen. Klicka på bilden för att läsa Första AP-fondens beslut.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på goodnewsmagazine.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page