Närmare 90 procent av alla 15 år och äldre i världen kan både läsa och skriva

Att kunna läsa och skriva sägs vara en mycket god förutsättning för att kunna lyfta sig själv ut ur fattigdom men även för att demokrati i ett land ska stärkas och bibehållas. Det är därför glädjande att närmare 90 procent av alla människor 15 år och äldre i världen kan idag både läsa och skriva. I början av 70-talet låg siffran på strax över 60 procent och där pojkar och män stod för en större andel. Viktigt att poängtera i sammanhanget är därför att fler flickor idag än tidigare går i skolan och får därmed större möjlighet att själva bestämma över sina egna framtid och liv.


Nedanstående graf är hämtad från artikel hos TIME. Du kommer till artikeln genom att klicka på bilden.Vill du hjälpa mig med Good News Magazine och spridning av hopp och framtidstro gör du det bäst genom att lämna ett bidrag till Swish: 0702200945 eller Bankgiro: 180-0531 (GNM Publishing Group AB).


Tack för din uppskattning och förhoppningsvis bidrag!


Daniel Mendoza

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

© 2023 by D. Proudly created with Wix.com