top of page

Närmare 90 procent av alla 15 år och äldre i världen kan både läsa och skriva

Att kunna läsa och skriva sägs vara en mycket god förutsättning för att kunna lyfta sig själv ut ur fattigdom men även för att demokrati i ett land ska stärkas och bibehållas. Det är därför glädjande att närmare 90 procent av alla människor 15 år och äldre i världen kan idag både läsa och skriva. I början av 70-talet låg siffran på strax över 60 procent och där pojkar och män stod för en större andel. Viktigt att poängtera i sammanhanget är därför att fler flickor idag än tidigare går i skolan och får därmed större möjlighet att själva bestämma över sina egna framtid och liv.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på goodnewsmagazine.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page