top of page

Många goda skäl till att känna hopp och framtidstro

När jag för några veckor sedan föreläste för pedagoger i en skola hade majoriteten av dem inte en aning om att nio av tio barn i världen börjar grundskolan och att hälften är flickor, att många fler barn överlever sina första fem år, att närmare 90 procent av alla människor 15 år och äldre i världen kan både läsa och skriva, att en stor del av världsbefolkningen har tillgång till elektricitet, att luftföroreningar minskar på många håll i världen, att antalet demokratier i världen sedan 70-talet ökat rejält och mycket mer.


Jag envisas med att tycka att hopp och framtidstro är lika viktigt att inge barn och ungdomar som kunskap om de problem vi har och står inför. Men om man inte vet kan man inte heller lära ut. Därför, anser jag, är det så viktigt att vi delar med oss att positiva nyheter och att vi lyfter fram alla framsteg som uppnåtts för en bättre värld.


Många pratar om att vi inte ska blunda för problemen. Men ingen kan på allvar påstå att det är vad vi människor gör. Vi bombarderas dagligen med just alla möjliga typer av problem. Det vi däremot med säkerhet kan säga, om vi exempelvis kritiskt granskar massmedia, är att vi blundar för lösningar, för framstegen och för människans vilja och engagemang för en bättre värld. Min övertygelse är denna: Där det inte finns framtidstro finns inte heller engagemang.


Så låt oss hjälpas åt att inge hopp och framtidstro.


Om du klickar på nedanstående bild kan du läsa artikel hos tidskriften Time som lyfter fram 20 positiva förändringar inom skilda områden.


Daniel Mendoza

070-220 09 45

daniel@danielmendoza.se


Om ditt hjärta vill och plånboken har råd.

Önskar du hjälpa mig att sprida fler positiva artiklar som förhoppningsvis ger dig och andra hopp och framtidstro gör du det bäst genom en Swishinsättning till: 0702200945 eller till Bankgiro: 180-0531 (GNM Publishing Group AB). Tack! 💕
댓글


bottom of page