top of page

Luftföroreningar i världen skördar allt färre offer

Under några årtionden har länder och städer vidtagit stora och viktiga åtgärder för att minska luftföroreningarna. Det har handlat om allt från att förbjuda trafik vissa dagar och skapa bilfria zoner till att göra städer mer gröna genom plantering av träd och s k gröna tak. Och åtgärdarna har varit framgångsrika. Förra året var det 27:e året i rad som antalet döda som kan relateras till luftföroreningar fortsatte att falla i världen.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på goodnewsmagazine.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page