top of page

Inspiration: Kärlek som botemedel, kärlek som medel

Jag pratar under mina föreläsningar mycket ofta om vikten av att ge alla barn villkorlös kärlek, och om hur jag tror att det skulle förbättra vår värld om alla fick möjlighet att växa upp och känna sig älskade, sedda och respekterade.


Kärlek kan tyckas vara något lätt att prata om, till och med något självklart att prata om, men jag har under de tio åren jag hållit på och föreläst märkt att många gärna distanserar sig så fort de hör ordet. Framför allt i ett rum som endast består av män. Kanske beror det på att man förknippar kärlek med romantik, med sagor om prinsar och prinsessor. Och visst, i romantik finns så klart även kärlek.


För mig är kärlek grunden till en bättre värld. Tekniska lösningar, demokratiska system och annat i all ära. Men för att allt sådant ska vara långsiktigt hållbart behöver vi börja med det allra viktigaste. Vilket för mig är att se till att varje barn får en uppväxt där det kan leva i trygghet, där det känner sig älskat och respekterat. I det har alla vuxna ett ansvar, till och med en skyldighet, vill jag påstå.


Utifrån mitt synsätt blev jag därför väldigt glad när jag hittade en artikel (där man intervjuar ledande experter) om vikten av kärlek i barns uppväxt. Det är viktigt att ämnet lyfts upp, pratas om och debatteras. Och ju fler som gör det, desto enklare blir det för andra.


Klicka på källhänvisning för att komma till artikeln och för att där kunna lyssna på intervjuerna.


Daniel Mendoza


Källa: UNICEF
Comments


bottom of page