top of page

Inspiration: Indien återställer mangroveskogar

Att bevara mangroveskogarna är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ett effektivt sätt att skydda kustzoner mot klimatförändringar och att samtidigt ge miljontals människor tillgång till vatten och mat. Men mangroveskogarna är inte bara till nytta för människan utan även för alla djur som lever i symbios med skogarna och som är beroende av dem för skydd, föda och vatten.


Regnskogen är ofta det naturområde som lyfts fram på grund av dess biologiska mångfald och förmågan att dämpa effekterna av klimatförändringarna. Men världen över förstår man mer och mer hur viktig mangroveskogarna är, där många numera anser att mangroveskog är det mest produktiva ekosystemet i världen.


Ett förändrat synsätt på naturen i kombination med en större förståelse för mangroveskogarnas betydelse har lett till att Indian ökat andelen mangroveskog med 25 % mellan åren 1989 och 2019. Det innebär att en yta på uppemot 100 000 hektar blivit återställd. Mer om detta kan du ta del av i ett videoklipp som Världsbanken har på sin hemsida. Klicka HÄR. Källa: Världsbanken & NaturskyddsföreningenFoto: Shutterstock,

Commentaires


bottom of page