top of page

Inspiration: Från lejonjägare till lejonbeskyddare

Att döda ett lejon har i generationer varit det ultimata måttet på mod för en ung man inom massajerna i Kenya. Det var så han höjde sin status inom stammen och även så han kunde bli en massajkrigare. Antalet lejon som massajkrigarna dödade var mycket få och jakten, som var en sällsynt ritual och inte en troféjakt, påverkade aldrig populationen negativt.


Den kritiska vändpunkten kom när storleken på befolkningen och tamboskapen kraftigt kom att påverka storleken på lejonens jaktområde och antalet naturliga bytesdjur. Lejonen började då att ta av tamboskapen. Som vedergällning började massajkrigarna att döda lejon i syfte att minska på populationen. Det blev en kulturell förändring som riskerade att utplåna lejonen i Amboselis National Park.

År 2007 grundades den ideella bevarandeorganisationen Lion Guardians med målet att skapa en naturlig balans och genom det skydda lejonen. För att lyckas tog organisationen hjälp just av massajkrigarna. Sedan starten har organisationen bidragit till att det totala antalet lejon tredubblats i de områden där massajkrigarna gått till att bli lejonens beskyddare. Källa: BBC och Extrakt


Foto: Shutterstock, Unidentifiable Native Maasai Tribe man in traditional red dress with a lion, topi and vulture looking out over the land of the Masai Mara National ReserveComentários


bottom of page