top of page

Grundskolan i världen blir allt mer jämställd

Den historiskt stora klyftan mellan flickor och pojkar som går ut grundskolan i världen har fortsatt att krympa och är nu på rekordlåga nivåer. I mitten av 70-talet gick ca 70 procent av flickorna ut grundskolan och ca 80 procent av pojkarna. Idag är siffran för både pojkar och flickor närmare 90 procent. Så klart kan det skilja markant beroende på vilket land barnet föds i men det är ändå glädjande att det överlag går åt rätt håll.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på goodnewsmagazine.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page