top of page

Goda nyheter: Världens största multilaterala långivare i världen slutar finansiera fossilprojekt

Det är EU-banken (EIB) som i november tog beslutet att från och med år 2021 stoppa finansiering av projekt som har med fossila bränslen att göra. Ett beslut som betraktas som något av en milstolpe i omställningen till en hållbar energiförsörjning i världen.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på goodnewsmagazine.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page