top of page

Goda nyheter: Världens största ekodukt på gång att byggas i USA

I USA:s näst största stad, Los Angeles, har man länge skissat på detaljplan för att kunna bygga världens största ekodukt över den kända Highway 101, en av landets mest trafikerade motorvägar. Då projektet privatfinansieras har det varit osäkert när det skulle kunna sjösättas. Men nu, efter åtta års projektering, vilket anses vara en kort tid i sammanhanget då projekt som dessa brukar ta årtionden att påbörja, verkar man ha kommit så pass långt att första spadtaget kan tas redan nästa år.


Att koppla samman naturen på båda sidorna av motorvägen anses livsviktigt för exempelvis pumans överlevnad.


”Vi vet från forskning att det handlar mer än att djur blir påkörda. De håller på att bli genetiskt isolerade därför att de inte kan röra sig fritt mellan olika områden”, säger Beth Pratt från National Wildlife Federation.


Det har byggts, och byggs, många ekodukter och andra faunapassagen världen över. Denna blir dock den första som placeras så pass nära ett storstadsområde. Ekodukten är planerad att byggas på sådant sätt att ljud och ljus från de över 300 000 bilar som varje dag lär passera under inte kommer att belasta djuren. För att lyckas med det kommer man att öka vegetationen på båda ändarna av ekodukten.


”Vi räddar pumor och skapar ett sammanhängande ekosystem för alla vilda djur. Men vi kommer också att fungera som ett bra exempel för hur man kan göra i tättbebyggda områden för att få djur att korsa vägen utan att riskera att bli påkörda”, säger Beth Pratt. Klicka på bilden för att komma till artikeln hos Fast Company. Daniel Mendoza

Photo: LLC/National Wildlife Federation

Kommentit


bottom of page