top of page

Goda nyheter: Världens biarter kartläggs för att kunna bevaras

Det är forskare i Kina och Singapore som kartlagt över 20 000 biarter över hela jorden. Genom att veta var varje art finns kan man också hjälpa till i arbetet med att rädda den, menar ansvariga för projektet.


De pollinerande insekter är enormt viktiga för livet på planeten och därmed för vår matproduktion. Tyvärr sker det ofta att insekter förbises i globala bedömningar av biologisk mångfald till förmån för däggdjur, fåglar, reptiler och amfibier. Därför tycker jag att det är en mycket god nyhet att vi nu också får bättre information om var varje biart finns, i vilka livsmiljöer den lever och verkar i, och genom det också hur hur situationen ser ut för var och en av arterna.


Ett fint artikeln som finns att läsa hos BBC. Klicka på bilden nedan för att komma till den.

Daniel Mendoza
Comments


bottom of page