top of page

Goda nyheter: Utmärkt vattenkvalitet i många av Europas badplatser

En ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) visar att vattenkvalitén i de europeiska badplatserna förbättrats markant de senaste trettio åren. Andelen badplatser med utmärkt vattenkvalité har stigit från drygt 50 % till över 80 %.


Rapporten lyfter fram de förbättringar som åstadkommits bl.a. tack vare EU:s badvattendirektiv från 1976, men man identifierar även några av de framtida utmaningar som finns (t.ex. klimatförändringar).


Det är inspirerande att läsa att förbättringen av vattenkvalitén även inträffat i många av EU:s huvudstäder (bland dem Amsterdam, Berlin, Budapest, Köpenhamn, London, Riga och Wien). Stora investeringar i reningsverk för stadsavloppsvatten och förbättringar av avloppsnät har varit några viktiga åtgärder som legat till grund för EU:s framgång. Från 1990 till 2019 har antalet badplatser som övervakas enligt EU:s badvattendirektiv ökat från cirka 7500 till över 22000.

Vill du läsa mer klickar du på källhänvisning. Daniel Mendoza Källa: EEA och Sveriges Radio


Commentaires


bottom of page