top of page

Goda nyheter: Storbritanniens vackra ängar kan vara på väg tillbaka

En mycket stor del av Storbritanniens ängar försvann under den industriella revolutionen när de omvandlades till betesmarker, asfalterades bort eller helt enkelt blev gräsmattor. Den stora omvandlingen fick förödande konsekvenser för arter som var beroende av födan ängarna försåg dem med. En väl diversifierad äng kan förse uppemot 1 400 andra arter med föda.


För cirka tio år sedan, när man på allvar började tänka om, bildades många grupper i landet med målet att återställa så mycket som möjligt av landets ängar. Bland annat började man så ängsblommor längs bilvägar, kring allmänna platser och då även i privata trädgårdar.


Arbetet med att återställa där det så går att göra samt den positiva attityden till ängar har lett till att arter som tidigare försvunnit från en del naturområden nu äntligen börjar återvända.


Läs mer hos The Guardian genom att klicka på nedanstående foto.


Daniel Mendoza

Comments


bottom of page