top of page

Goda nyheter: Storbritannien erkänner djur som kännande varelser

För första gången erkänner Storbritanninen djur som kännande varelser. Det innebär därmed att lagstiftningen kommer att ses över och förändras. Några av förändringar att vänta är att exporten av levande varelser för bl.a. slakt kommer att förbjudas och så även importen av jakttroféer, hajfenor och troligtvis även foie gras. Vidare kommer man inte längre få ha primater som husdjur.

Djurens Rätt skriver på sin hemsida: "Som alltid när det införs en dylik förändring kan det vara otydligt vad det i praktiken innebär att djur enligt lagen blir kännande varelser. Ändringarna innebär inte att djurens rättsliga status i jämförelse med människans och juridiska personers de facto har ändrats. Ändringarna i lagstiftningen kommer dock att kunna ändra på den juridiska argumentationen, vilket är en utveckling åt rätt håll, och leda till ytterligare förbättringar i framtiden." Organisationen skrev nyligen också om hur Spanien är på väg att förändra lagarna till förmån för våra medvarelser. Jag personligen tycker att detta är en mycket positiv förändring som inte bara kommer att gynna djuren utan även oss människor. Jag anser att det finns ett samband mellan hur vi behandlar våra medvarelser och hur vi behandlar varandra. Daniel Mendoza Källa: The Guardian och Djurens Rätt


Comments


bottom of page