top of page

Goda nyheter: Solcellsparker gynnar insektspopulationen

Med en femårig studie ville forskare studera det ekologiska värdet av markbaserade solcellsparker där man sått vildblommor och andra inhemska växter.


Slutsatsen av studien blev att insektspopulationer frodas i sådana miljöer. Mot slutet av studien kunde forskarna konstatera ökningar av inhemska växtarters mångfald och blommängd. Dessutom även ökad mångfald av vilda pollinatörer som bland annat inkluderade honungsbin, inhemska bin, getingar, bålgetingar, blomflugor, fjärilar och skalbaggar. Den totala mängden insekter tredubblades, medan inhemska bin visade en 20-faldig ökning i antal. De mest talrika insektsgrupperna som observerades var skalbaggar, flugor och nattfjärilar. Dessutom visade det sig att även fält i anslutning till solcellsparkerna gynnades av den ökade mångfalden.


Även om fler studier behövs visar ändå resultaten av denna studie att solcellsparker, om de hanteras på rätt sätt, kan spela en viktig roll för att bevara den biologiska mångfalden.Psykisk ohälsa, depression, hopplöshet, tvivel om framtiden och otrygghet ökar i våra samhällen. Det är min övertygelse att vi med Good News Magazine kan bidra till att vända den negativa trenden. Vill du hjälpa mig med det? Bli prenumerant, boka en föreläsning, köp annonsplats eller gör en Swishdonation till 123 268 24 33 (Soul II Blue AB) eller 070-2200945 (mitt eget). Tack för ditt bidrag! 💕 /Daniel MendozaFoto: Shutterstock


Comments


bottom of page