top of page

Goda nyheter: Skotska höglandets vildmark ska återställas

Att återställa naturen i Skottland är en positiv trend som pågått i många år. Nästa stora projekt handlar om att återställa 2 000 kvadratkilometer av vildmarken på det skotska höglandet. I projektet som beräknas pågå i 30 år ska livsmiljöer för olika arter sammanlänkas, träd planteras, myrar återställas och så ska även jordbruket förbättras så att det bedrivs på ett hållbart och långsiktigt sätt.


En av de stora utmaningarna för att kunna sjösätta projektet har varit att få stöd från lokalbefolkningen. Där många på grund av tidigare erfarenheter från andra liknande projekt i Storbritannien varit skeptiska till hur exempelvis återinförandet av vissa arter, som en gång i tiden var naturliga för områdena, kommer att påverka dem. Därför syftar en del av projektet till att ge markägare finansiellt stöd för hållbara initiativ de själva sjösätter.


Du kan läsa mer om projektet genom att klicka på källhänvisning.
Foto: Shutterstock, Loch Affric, Skottland

Comments


bottom of page