top of page

Goda nyheter: Sillvalen återhämtar sig och återvänder till tidigare födoplatser

Under 1900-talet var sillvalen (Balaenoptera physalus) och andra valarter farligt nära att utrotas på grund av kommersiell valjakt. För att förhindra det infördes år 1982 ett internationellt förbud mot valjakt fattat inom Internationella valfångstkommissionen, IWC. Förbudet trädde i kraft år 1986. Tack vare förbudet har sillvalen återhämtat sig och nu även setts återvänt till sina tidigare födoområden utanför Elephant Island, Antarktis.


Hur många sillvalar det finns känner inte forskarna till, däremot vet man att artens återhämtning är fantastiska nyheter för ekosystemet såväl som klimatet. Sillvalen är världens näst största djurart.

Källa: New York Times & Nature Vill du stödja Good News Magazine och spridningen av positiva nyheter får du gärna göra det genom att bli medlem eller genom en Swishdonation till 123 268 24 33 (Soul II Blue AB) eller 0702200945 (Daniel Mendoza) . Tack! 💕

Foto: Shutterstock, sillval

Comments


bottom of page