top of page

Goda nyheter: Rekordtillväxt för förnybara energikällor under 2020

Det är IEA (Internationella energibyrån) som i en ny rapport visar på att installationen av förnybara energikällor i år kommer att slå nytt rekord. Byrån räknar med att förnybar energi till år 2025 blir den främsta energikällan, och går därmed om kol.


IEA skriver också i rapporten att om Joe Biden blir USA:s nästa president så kommer hans politik leda till att utbyggnaden av förnybara energikällor påskyndas,


En ökad förståelse och acceptans för att vi behöver tackla klimatfrågan och därmed minska utsläppen av växthusgaser har gjort förnybara energikällor attraktiva för investerare, skriver organisationen. Ökade investeringar leder i sin tur till att installationskostnaderna fortsätter att sjunka.


"År 2025 kommer förnybar energi att vara den främsta källan till elproduktion över hela världen och avsluta kolens fem decennier som den främsta. Vid den tidpunkten förväntas förnybara energikällor tillgodose en tredjedel av världens elbehov", sa Fatih Birol, IEA:s verkställande direktör.


För att läsa artikeln klickar du på nedanstående bild. Daniel Mendoza
コメント


bottom of page