top of page

Goda nyheter: Ny markreform i Zambia ger kvinnor rätt till mark

Majoriteten av jordbrukarna i Zambia är kvinnor. Trots det är det få av dem som äger marken de brukar. En gift kvinna har fått förlita sig på sin makes mark för att kunna försörja sig. Om maken dör är det hans släkt som ärver den marken.


En ny politisk markreform kommer nu att ge kvinnor, ungdomar och personer med funktionsnedsättning rätt till 50 procent av marken. Det innebär att kvinnor inte längre blir beroende av sina män för att bruka jorden.


Även om mycket mer behöver göras ses reformen som en stor framgång och ett viktig steg i kampen för jämställdhet i Zambia.


Daniel Mendoza
Foto: Shutterstock

Comments


bottom of page