top of page

Goda nyheter: Ny lag i Frankrike ska skydda barn från sexuella övergrepp

Det franska parlamentet har med en ny lag fastställt den sexuella myndighetsåldern för barn till 15 år. Den nya lagen innebär att alla former av sexuellt umgänge med ett barn under 15 år klassas som våldtäkt. Den nya lagen har en klausul (kallad "Romeo & Julia"-klausul) med för att undvika att bestraffa unga personer i relationer där till exempel en av parterna är 16 år och andra 14 år. Det måste finnas en ålderskillnad på fem år för att lagen ska kunna tillämpas. Undantag för klausulen sker vid våldtäkt och sexuella övergrepp. Lagen beräknas trädda i kraft inom några veckor. Den som döms enligt nya lagen riskerar 20 års fängelse. Person som dömds för att uppmana barn att begå sexuella handlingar över internet riskerar 10 års fängelse och böter på 150 000 euro. Du kan läsa mer om detta hos The Guardian genom att klicka på nedanstående bild. Daniel Mendoza


Foto: Franska parlamentet


Comments


bottom of page