top of page

Goda nyheter: Nordkinesiska leoparden ökar i antal

Världens leoparder har på grund av jakt och att deras livsmiljöer förstörs minskat kraftigt i antal. Mycket görs emellertid för att hjälpa arten (och dess underarter) att återhämta sig. I pappersutgåvan av Good News Magazine skrev vi exempelvis om Nordens Ark arbete för att öka antalet amurleoparder i det vilda.


Kina har sedan 2015 gjort stora insatser för att förbättra möjligheterna till artens överlevnad. Det året sjösattes det trettonde femårsplanen med syfte att förstärka den biologiska mångfalden så att bytesdjuren blev fler.


Enligt forskare från universiteten i Beijing och Köpenhamn tycks insatserna vara effektiva. Beräkningar som gjordes mellan 2016 och 2017 visar att antalet individer av den nordkinesiska leoparden, en underart till amurleoparden, ökade med 25 procent under den perioden. Från 88 individer till 110 stycken. ”För ungefär 20 år sedan omvandlades mycket av Loess-platåns skogsmiljö till jordbruksmark. Mänsklig aktivitet skrämde bort vildsvin, paddor, grodor och rådjur - vilket gjorde det omöjligt för leoparder att hitta mat. Nu när mycket av skogen har återställts har byten återvänt tillsammans med leoparderna", förklarar Bing Xie, doktorand vid Köpenhamns universitet och en av forskarna bakom rapporten.


Läs mer genom att klicka på nedanstående bild. Daniel Mendoza

Foto: Shutterstock


Comentários


bottom of page