top of page

Goda nyheter: Namibias fiskeindustri minskar mängden döda sjöfåglar med 98 %

Bifångster inom industriellt fiske är ett stort hot för sjöfåglar, men ett för vilket det finns effektiva lösningar (exempelvis genom att fiska nattetid när fåglarna inte är aktiva eller att spänna skrämsellinor efter båtarna) . Organisationen Birdlife har länge arbetat med olika projekt i syfte att minska bland annat fågelbifångsten. Nu skriver de om det stora framsteget som uppnåtts i Namibia vad gäller just att minska antalet sjöfåglar som dör på grund av det industriella fisket.


För att läsa artikeln hos Birdlife klickar du på nedanstående bild. Daniel Mendoza (som önskar och hoppas du fått en fin start på året)Bild: Köpt hos Shutterstock

Comments


bottom of page