top of page

Goda nyheter: Livlina från Indiens Högsta domstol till utrotningshotad fågelart

Indisk trapp är en akut utrotningshotad fågelart som hör till familjen trappar. Arten som minskat kraftigt på grund av människans framfart beräknas finnas kvar i endast ett par hundra individer. Trots att jakt och förlorade livsmiljöer varit de främsta orsakerna till att den minskat kraftigt är kollision med kraftledningar i dag det allra största hotet för artens överlevnad. I april, och mot bakgrund av artens brådskande situation, beslutade Indiens Högsta domstol att alla kraftledningar kring artens livsmiljöer och häckningsplatser skulle dras under jord. Ett beslut som fågelvänner och naturvårdare välkomnade och tog som en livlina inte bara åt trappen utan även för många andra fågelarter.


Domstolens beslut gäller inte enbart för artens befintliga livsmiljöer utan även för alla potentiella livsmiljöer som den kan sprida sig i. Under tiden arbetet pågår ska fågelavvisare appliceras på elledningarna.


Daniel Mendoza
Foto: Shutterstock, Great Indian bustard
Comments


bottom of page