top of page

Goda nyheter: Kända städer där naturen får ta plats och där grönområden vinner mark

Världen över tycks en tyst revolution pågå där grönområden i städer blir allt viktigare för att stärka människors hälsa men också för att bidra till en ökad biologisk mångfald. Och det kan vara allt från att ha grönsaksland på taket av byggnader (något vi skrev om i utgåva av Good News Magazine) till att man sår ängsblommor där det tidigare fanns gräsmattor. Sätten är många och likaså de positiva effekterna.


EcoWatch lyfter i en artikel fram åtta kända storstäder i världen där det gröna får ta plats. Bland dessa städer nämns New York, Barcelona, Sydney, Singapore och Dublin. Klicka på länken för att komma till artikeln. Källa: EcoWatch


Kommentarer


bottom of page