top of page

Goda nyheter: Kända städer där naturen får ta plats och där grönområden vinner mark

Världen över tycks en tyst revolution pågå där grönområden i städer blir allt viktigare för att stärka människors hälsa men också för att bidra till en ökad biologisk mångfald. Och det kan vara allt från att ha grönsaksland på taket av byggnader (något vi skrev om i utgåva av Good News Magazine) till att man sår ängsblommor där det tidigare fanns gräsmattor. Sätten är många och likaså de positiva effekterna.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på www.goodnewsmagazine.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Prenumerera
bottom of page