top of page

Goda nyheter: Italien inför permanent förbud för stora fartyg att ta sig in till Venedig

Den italienska regeringen har officiellt beslutat att införa ett permanent förbud för stora kryssningsfartyg som vill ta sig till Venedig. Förbudet som träder i kraft den 4 augusti innebär att endast mindre passagerarfärjor (under 25 000 ton) och fraktfartyg får ta sig in i Venetianska lagunen och använda Giudecca-kanalen för att nå stadens historiska centrum.


Bakgrunden till förbudet är att fartygen genererar stora vågor som förstör Venedigs fundament och orsakar allvarliga skador på lagunens ekosystem.


Det har länge bedrivits olika kampanjer för att förhindra stora kryssningsfartyg från att ta sig in i lagunen och framför allt då fram till stadens centrum. Men fram tills nu har de ekonomiska fördelarna vägt tyngre än miljöaspekterna.


Källa: DI, EcoWatch och ArchDailyKälla: ArchDaily och EcoWatchComments


bottom of page