top of page

Goda nyheter: I England ska en yta motsvarande 1800 fotbollsplaner bli blomsterängar

Det är i grevskapet Devon, sydvästra England, som National Trust ska till år 2030 färdigställa ett projekt som kommer att sträcka sig närmare 100 km och omfatta över 1 200 hektar mark. Målet med projektet är att skapa artrika blomsterängar med syfte att stärka den biologiska mångfalden och bekämpa klimatförändringar. Den stora förhoppningen är återupplivandet av tidigare artrika gräsmarker (definierad som att ha 15 växtarter per kvadratmeter) kommer att hjälpa arter såsom fjärilar, sorkar, falkar och fladdermöss att frodas. National Trust är Europas största organisation för bevarandet av naturen och av anrika och historiska platser. Organisationen grundades år 1895. Källa: National Trust & Daily Mail


Daniel Mendoza Vill du stödja mitt arbete med Good News Magazine och spridningen av positiva nyheter får du gärna göra det genom att bli medlem eller genom en Swishdonation till 0702200945 (Daniel Mendoza) . Tack! 💕Foto: Shutterstock

Comments


bottom of page