top of page

Goda nyheter: I Ecuador togs en historisk seger för naturen

Det är Högsta domstolen i Ecuador som har beslutat att de tillstånd som givits gruvnäringen för att bryta efter guld och koppar i två tredjedelar av Los Cedros, ett skyddat naturområde i nordvästra delarna av landet, strider mot grundlagarna vad gäller naturens givna rättigheter. Tillstånden kommer därför att hävas, beslutade domstolen.


Med domen befäste Högsta domstolen, på vetenskapliga grunder, att naturområdet Los Cedros enligt landets grundlagar äger rätten till förekomsten av djur- och växtarter, samt att upprätthålla sina livscykler, naturliga strukturer, funktioner och evolutionära process. Ingen verksamhet som hotar dess existens får därmed bedrivas där. Det var mellan åren 2007 och 2008 som Ecuador skrev in naturens rättigheter i grundlagen.


Källa: The Guardian & Högsta domstolen i Ecuador (spanska)Foto. Shutterstock

Comments


bottom of page